Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu,     

välishindamisosakonna ekspert Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee    tel.7354068; 56870346