Aadress Kuremaa tee 30, 48443 Laiuse alevik, Jõgeva vald
Direktor Siiri Rahn
Sekretär – asjaajaja Eda Väljaots
Majandusosakonna juhataja Eda Väljaots
Huvijuht Evelin Aia
Sotsiaalpedagoog Merike Antonov
Infojuht Rain Sirel

TELEFONID

Direktor 774 2567
Õpetajate tuba 774 2538
Lasteaed 774 2531
E-mail  kool(at)laiusepk.edu.ee        siiri(at)laiusepk.edu.ee

KOOLIST

Laiuse Jaan Poska Põhikool on lapsesõbralik asutus, mis valmistab kooliks ja igapäevaeluks ette lapsi. Oleme tunnustatud ja soovitud õppeasutus lastele ja vanematele nii kogukonnas kui ka vallas. Meie kooli arengukeskkond on lastele turvaline, õpitase hea, laste loovuses ja arengus arvestatakse igaühe eripäraga. Oleme loonud head võimalused ja tingimused selleks, et lapsest kujuneks terviklik isiksus, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav.

Asume Jõgevamaal Jõgeva vallas Laiuse alevikus, looduskauni Vooremaa kõrgeima voore, Laiuse mäe, küljel 10 km Jõgevalt Mustvee suunas.

Kooli õpilaskond kujuneb Laiuse aleviku ja selle ümberkaudsete külade lastest, Jõgeva aleviku ja Jõgeva linna lastest ning Siimusti aleviku lastest. Õpilasi teenindavad valla õpilasbussid.

Kooliga on liidetud ka lasteaed, asukohaga Laiuse alevik. Lasteaia lapsed elavad Laiuse alevikus ja selle ümberkaudsetes külades. Vajadusel saavad lasteaia lapsed kasutada õpilastransporti.

Käesoleval õppeaastal õpib koolis 67 õpilast. Lasteaia osas on kaks liitrühma. Nooremas rühmas…  ja vanemas rühmas…  last. Kokku…poissi ja tüdrukut.