Jõgeva Vallavalitsuse korralduse nr 532 14.11.2016 alusel kinnitatud Laiuse Jaan Poska Põhikooli hoolekogu koosseis:
Hardi Perk –                      kooli lastevanemate esindaja            hoolekogu esimees
Ain Ratassepp –                kooli lastevanemate esindaja
Kaja Luik –                         kooli lastevanemate esindaja
Jane Avi –                          lasteaia lastevanemate esindaja
Evelin Lindmaa –               lasteaia lastevanemate esindaja
Aivar Roosiõis –                 kooli õpetajate esindaja
Kätlyn Liblik –                     lasteaia õpetajate esindaja
Leina Kreek –                     kooli toetava organisatsiooni esindaja
Aleksander Šternfeld –       kooli pidaja esindaja