SIIRI RAHN                                               siiri(at)laiusepk.edu.ee

 • direktor
 • vene keel

ELI  ÄKKE                                                eli(at)laiusepk.edu.ee

 • klassiõpetaja ( 4. klass)
 • loodusõpetus (5.-6. klass)
 • informaatikaring
 • geograafia

 

EMIILIE  KIVI                                          kiviemiilie(at)gmail.com

 • klassiõpetaja (2. klass)
 • inglise keel (3.- 5. klass)
 • pikapäevarühm

 

INGE  POHLAK                                        inge.pohlak(at)gmail.com

 • klassiõpetaja (1.,3. klass)
 • inimeseõpetus
 • majandusring

 

HELGE  MARIPUU                                  helge.maripuu(at)gmail.com

 • klassijuhataja (9. klass)
 • eesti keel ja kirjandus
 • näitering

 

MAIU  KAARJÄRV                                  maiu.kaarjarv(at)gmail.com

 • inglise keel (6.-9. klass)

 

IRJA  REBANE                                         irjareb(at)hot.ee

 • klassijuhataja (7. klass)
 • matemaatika

 

AIVAR  ROOSIÕIS                                   aivar(at)laiusepk.edu.ee

 • ajalugu
 • ühiskonnaõpetus

 

MERIKE  KOMPUS                                  merike.kompus(at)jpk.edu.ee

 • loodusõpetus (7. klass)
 • keemia
 • bioloogia

VAINO  MÖLDER                                    vainom(at)hot.ee

 • füüsika

 

ANNE  MAARAND                                  annemaarand(at)hot.ee

 • kunstiõpetus

 

RAIN  SIREL                                            rain(at)laiusepk.edu.ee

 • klassijuhataja (8. klass)
 • informaatika
 • haridustehnoloog
 • infojuht
 • liiklusring
 • ettevõtlusõpetus

 

VALLO  VÄLJAOTS                                vallo(at)laiusepk.edu.ee

 • kehaline kasvatus
 • spordiringid

 

ENE  KÕNNUSSAAR                               enekonnussaar(at)gmail.com

 • käsitöö
 • käsitööring

 

HILLAR  KUUSIK                                    hillarkuusik486(at)gmail.com

 • töö- ja tehnoloogiaõpetus
 • puutööring

 

ANNELI REBANE                                   annelipuurmani(at)gmail.com 

 • muusikaõpetus

 

JANIKA  LAURIKAINEN                        laurikainen.janika(at)gmail.com

 • eripedagoog
 • väikeklass

 

MERIKE  ANTONOV                               merike(at)laiusepk.edu.ee

 • sotsiaalpedagoog
 • väikeklass
 • pikapäevarühm

 

TRIIN  SAAR                                            triinu.sa(at)mail.ee

 • logopeed

MAARJA MANGUS                                  maarja(at)laiusepk.edu.ee      

 • huvijuht
 • klassijuhataja (5.- 6. klass)

LINDA TROSS                                              

 • väikeklass

KRISTIINA ORM                                          

 • saksa keel

HANNA KRISTIINA LÄÄNE                                         

 • lasteaia õpetaja (lapsehoolduspuhkusel)

 

RIINA  PÕLDKIVI                                   

 • lasteaia õpetaja

 

KÄTLYN  LIBLIK                                   

 • lasteaia õpetaja

 

ANU  PIISKOPPEL                                   anu.piiskoppel(at)mail.ee

 • lasteaia muusikaõpetus

 

ÜLLE  OZOL                                             

 • lasteaia õpetaja abi

 

SIRJE  SAAR                                           

 • lasteaia õpetaja abi

SALLE ALLAJE                                          

 • lasteaia õpetaja abi

DIANA ALITS                                          

 • lasteaia õpetaja abi