ELI  ÄKKE                                                eli(at)laiusepk.edu.ee

  • klassiõpetaja (3. ja 4. klass)
  • loodusõpetus (5.-6. klass)
  • informaatikaring

 

EMIILIE  KIVI                                          kiviemiilie(at)gmail.com

  • klassiõpetaja (1. klass)
  • pikapäevarühm

 

INGE  POHLAK                                        inge.pohlak(at)gmail.com

  • klassiõpetaja (2. klass)
  • inimeseõpetus
  • majandusring

 

HELGE  MARIPUU                                  helge.maripuu(at)gmail.com

  • klassijuhataja (8.9. klass)
  • eesti keel ja kirjandus
  • näitering

 

MAIU  KAARJÄRV                                  maiu.kaarjarv(at)gmail.com

  • inglise keel (6.-9. klass)

 

IRJA  REBANE                                         irjareb(at)hot.ee

  • klassijuhataja (6. klass)
  • matemaatika

 

AIVAR  ROOSIÕIS                                   aivar(at)laiusepk.edu.ee

  • ajalugu
  • ühiskonnaõpetus

 

MERIKE  KOMPUS                                  merike.kompus(at)jpk.edu.ee

  • loodusõpetus (7. klass)
  • keemia
  • bioloogia

 

VIRGE VALDMAA

  • geograafia

 

VAINO  MÖLDER                                    vainom(at)hot.ee

  • füüsika

 

ANNE  MAARAND                                  annemaarand(at)hot.ee

  • kunstiõpetus

 

RAIN  SIREL                                            rain(at)laiusepk.edu.ee

  • klassijuhataja (7. klass)
  • informaatika
  • haridustehnoloog
  • infojuht
  • liiklusring
  • ettevõtlusõpetus

 

VALLO  VÄLJAOTS                                vallo(at)laiusepk.edu.ee

  • kehaline kasvatus
  • spordiringid

 

ENE  KÕNNUSSAAR                               enekonnussaar(at)gmail.com

  • käsitöö
  • käsitööring

 

HILLAR  KUUSIK                                    hillarkuusik486(at)gmail.com

  • töö- ja tehnoloogiaõpetus
  • puutööring

 

ANNELI REBANE                                   annelipuurmani(at)gmail.com 

  • muusikaõpetus

 

TATJANA WALDEK                                        

  • vene keel

 

JANIKA  LAURIKAINEN                        laurikainen.janika(at)gmail.com

  • eripedagoog
  • väikeklass

 

MERIKE  ANTONOV                               merike(at)laiusepk.edu.ee

  • sotsiaalpedagoog
  • väikeklass
  • pikapäevarühm

 

TRIIN  SAAR                                            triinu.sa(at)mail.ee

  • logopeed

MAARJA MANGUS                                  maarja(at)laiusepk.edu.ee      

  • huvijuht
  • klassijuhataja (5. klass)

 

HANNA KRISTIINA LÄÄNE                                         

  • lasteaia õpetaja

 

RIINA  PÕLDKIVI                                   

  • lasteaia õpetaja

 

KÄTLYN  LIBLIK                                   

  • lasteaia õpetaja

 

ANU  PIISKOPPEL                                   anu.piiskoppel(at)mail.ee

  • lasteaia muusikaõpetus

 

ÜLLE  OZOL                                             

  • lasteaia õpetaja abi

 

SIRJE  SAAR                                           

  • lasteaia õpetaja abi

SALLE ALLAJE                                          

  • lasteaia õpetaja abi