Trimestrid 2020/2021. õppeaastal

01.09.2020 – 29.11.2020
30.11.2020 – 14.03.2021
15.03.2021 – 13.06.2021

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
 matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
 matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad

 I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
 II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.