KOOLIST

Laiuse Jaan Poska Põhikool on lapsesõbralik asutus, mis valmistab kooliks ja igapäevaeluks ette lapsi. Oleme tunnustatud ja soovitud õppeasutus lastele ja vanematele nii kogukonnas kui ka vallas. Meie kooli arengukeskkond on lastele turvaline, õpitase hea, laste loovuses ja arengus arvestatakse igaühe eripäraga. Oleme loonud head võimalused ja tingimused selleks, et lapsest kujuneks terviklik isiksus, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav.
Meie kooli tunnid on vaheldusrikkad. Juhtub nii, et õpiku asemel oleme õues, õpetaja asemel on keegi külaline, teeme sporti, naudime õppekäike ja põnevaid kohtumisi. Osaleme ägedalt ja tulemusrikkalt erinevatel ainekonkurssidel. Panustame kõik selleks, et järgida oma kooli motot: SÄRAGU IGAS LAPSES PÄIKE!
Asume Jõgevamaal Jõgeva vallas Laiuse alevikus, looduskauni Vooremaa kõrgeima voore, Laiuse mäe küljel, 10 km Jõgevalt Mustvee suunas.
Kooli õpilaskond kujuneb Laiuse aleviku ja selle ümberkaudsete külade lastest ning Jõgeva aleviku, Jõgeva linna, Sadala aleviku ja Siimusti aleviku lastest. Õpilasi teenindavad valla õpilasbussid.
Kooliga on liidetud (aastal 2010) ka Laiuse lasteaed, mis tegutseb omaette hoones. Lasteaia lapsed elavad Laiuse alevikus ja selle ümberkaudsetes külades. Vajadusel saavad lasteaia lapsed kasutada õpilastransporti.
Käesoleval õppeaastal õpib koolis 71 õpilast. Lasteaia osas on kaks liitrühma. Nooremas rühmas 8 ja vanemas rühmas 8 last. Kokku 16 poissi ja tüdrukut.