2022/23 ÕPPEAASTA
Õpilaste arvud klassides
kokku tüdrukud poisid
1.kl 7 3 4
2.kl 9 4 5
3.kl 7 3 4
4.kl 4 1 3
5.kl 9 3 6
6.kl 12 7 5
7.kl 8 2 6
8.kl 7 3 4
9.kl 5 4 1
kokku 68 30 38