2021/22 ÕPPEAASTA
Õpilaste arvud klassides
kokku tüdrukud poisid
1.kl 9 4 5
2.kl 6 2 4
3.kl 3 1 2
4.kl 12 4 8
5.kl 12 7 5
6.kl 7 5 2
7.kl 6 4 2
8.kl 6 4 2
9.kl 8 4 4
kokku 69 32 36