2023/24 ÕPPEAASTA
Õpilaste arvud klassides
kokku tüdrukud poisid
1.kl 4 3 1
2.kl 11 3 8
3.kl 9 4 5
4.kl 10 3 7
5.kl 3 1 2
6.kl 9 3 6
7.kl 12 7 5
8.kl 8 2 6
9.kl 5 2 3
kokku 71 28 43