2020/21 ÕPPEAASTA
Õpilaste arvud klassides
kokku tüdrukud poisid
1.kl 5 2 3
2.kl 3 1 2
3.kl 11 4 7
4.kl 10 5 5
5.kl 8 2 6
6.kl 5 4 1
7.kl 6 5 1
8.kl 6 4 2
9.kl 13 9 4
kokku 67 35 32