KOOLI AJALUGU

Kooliharidus on meil võrsunud kiriku rüpest. Kooli vajati kiriku abiks. Uut tüüpi rahvakooli rajajaks tuleb lugeda B. G. Forseliust. Tema sugulane Rainerus Brockmann hakkas Laiusel kooliharidust andma 1686. aastal.

1822. a. alustab tööd Laiuse Kihelkonnakool.

1827. a. märgitakse: “Seesugust kihelkonnakooli ja laulukoori nagu Laiusel, ei ole kuskil ja et seitse sessamas kihelkonnakoolis ettevalmistuse saanud kooliõpetajat on külakoolis õpetamas, seda leidub vististi ka ainult Laiusel.”

1876. a. Laiusel on au sees võimlemine. Esimene üleriigiline Turnipidu korraldati kohaliku kooliõpetaja Jüri Soo eestvõtmisel just Laiusel.

1915. a. avatakse Laiusel uus kihelkonnakoolimaja.

1922. a. muudetakse kool Laiuse 6 – klassiliseks Algkooliks.

1944. a. nimetatakse kool Laiuse Mittetäielikuks Keskkooliks. Kool töötab 7- klassilisena.

1961. a. muudetakse kool 8 – klassiliseks.

1976. a. avatakse Laiusel uus koolihoone, milles õppetöö ka praegu toimub. Kuremaa Algkool likvideeritakse ja õpilased suunatakse Laiusele.

1988. a. muudetakse kool 9 – klassiliseks.

1991. a. muudetakse kooli nimi – Laiuse Põhikool.

1999. a. valmib koolile juurdeehitus, kuhu saavad ruumid ka Laiuse Raamatukogu ja kultuuriselts Püüe. Renoveeritakse põhjalikult koolimaja ruumid ja vahetatakse välja kõik aknad.

2010. a. liidetakse kooliga Laiuse lasteaed. Asutuse ühiseks nimeks jääb Laiuse Põhikool.
2011. a. saab lasteaed uue metallvõredest piirdeaia.
2012. a. saab kool renoveeritud võimla.
2015. a. saab lasteaed majasiseste ümberplaneeringute tulemusena laiendatud ruumid.
2016. a. tähistab kool 330. aastapäeva ja muudetakse kooli nimi – Laiuse Jaan Poska Põhikool
2017. a. vahetatakse välja kogu koolimaja veetorustiku süsteem.
2019. a. tähistab lasteaed 45. sünnipäeva
2019. a. saab lasteaia õueala vana asfalti asemel uue kiviparketi
2020. a. saab võimla uue katuse
2021. a. vahetatakse välja klasside valgustid ja elektrijuhtmestik
2021. a. koolimaja koridoride põrandate vahetus
2021. a. tähistab kool 335. aastapäeva
2022. a. vahetatakse välja oma aja ära elanud (aastast 1976) koolikell meloodilise koolikella vastu