Ühtsed nõuded õpikutele.

1. Õpiku väljastab õpilasele aineõpetaja.
2. Õpilased on kohustatud hoidma õpikuid korralikult ja puhtalt.
3. Korra ja puhtuse ning õpiku vähemalt viie aastase vastupidavuse 
tagamiseks on õpilased kohustatud ümbritsema õpikud kõikides
ainetes ümbrispaberi või kileümbrisega.
4. Kui ümbris on määrdunud või katki, peab õpilane selle ära vahetama.
5. Õppeaasta algul peavad õpilased täitma õpikus oleva õpiku kasutaja 
tabeli, kuhu märgivad antud õppeaasta ja oma ees- ning perekonnanime
6. Õpikuid täis kirjutada, sodida ja laokile jätta on keelatud.
7. Õppeperioodi lõppedes tagastavad õpilased aineõpetajale puhtad
õpikud.
8. Vajadusel on õpilased kohustatud tegema õpikule pisiremonti.
9. Rikutud või kaotatud õpik tuleb õpilasel hüvitada rahasummas või selle
asemele muretseda uus.

Ühtsed nõuded õpilaspäevikule.

1. Laiuse Põhikoolis on õpilaspäevik igale õpilasele kohustuslik. See on
õpilase dokument.
2. Päevik on vajalik info vahetamiseks kodu ja kooli vahel.
3. Õpilaspäevik peab olema puhas ja terve.
4. Õpilaspäevik peab olema pidevalt kasutusel ja korrektselt täidetud 
(ainetunnid, kodune õppimine, hinded, kooli või õppetööga seotud
teated).
5. Igasugused muud sissekanded, mis pole kooli või õppetööga seotud, on
keelatud.
6. Õpilaspäevikut on keelatud kasutada joonistusbloki ja kleepsuvihikuna.
7. Õpilaspäeviku vahel ei hoita kirjalikke töid ja muud tarbetut.
8. Õpilane on kohustatud esitama aineõpetajale ja klassijuhatajale oma
päeviku hinde, märkuse või teate kirjutamiseks.
9. Klassijuhataja kontrollib õpilaspäevikuid soovitavalt korra kuus või
vastavalt vajadusele.