AadressKuremaa tee 30, 48443 Laiuse alevik, Jõgeva vald
DirektorSiiri Rahn
Sekretär – asjaajajaEda Väljaots
Majandusosakonna juhatajaEda Väljaots
HuvijuhtKertu Soonberg
SotsiaalpedagoogMerike Antonov
InfojuhtRain Sirel

TELEFONID

Direktor774 2567
Õpetajate tuba774 2538
Lateaed774 2531
E-mail kool(at)laiusepk.edu.ee        siiri(at)laiusepk.edu.ee

KOOLIST

Laiuse Jaan Poska Põhikool on lapsesõbralik asutus, mis valmistab kooliks ja igapäevaeluks ette lapsi. Oleme tunnustatud ja soovitud õppeasutus lastele ja vanematele nii kogukonnas kui ka vallas. Meie kooli arengukeskkond on lastele turvaline, õpitase hea, laste loovuses ja arengus arvestatakse igaühe eripäraga. Oleme loonud head võimalused ja tingimused selleks, et lapsest kujuneks terviklik isiksus, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav.

Asume Jõgevamaal Jõgeva vallas Laiuse alevikus, looduskauni Vooremaa kõrgeima voore, Laiuse mäe, küljel 10 km Jõgevalt Mustvee suunas.

Kooli õpilaskond kujuneb Laiuse aleviku ja selle ümberkaudsete külade lastest, Jõgeva aleviku ja Jõgeva linna lastest ning Siimusti aleviku lastest. Õpilasi teenindavad valla õpilasbussid.

Kooliga on liidetud ka lasteaed, asukohaga Laiuse alevik. Lasteaia lapsed elavad Laiuse alevikus ja selle ümberkaudsetes külades. Vajadusel saavad lasteaia lapsed kasutada õpilastransporti.

Käesoleval õppeaastal õpib koolis 71 õpilast. Lasteaia osas on kaks liitrühma. Nooremas rühmas 11 ja vanemas rühmas 15 last. Kokku 26 poissi ja tüdrukut.