Siiri Rahn direktor VIII klassijuhataja, vene keel
Aivar Roosiõis õppealajuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus
Eli Äkke klassiõpetaja III ja IV klass
Anne Maarand kunstiõpetus
Irja Rebane matemaatika,VII klassijuhataja
Merike Kompus bioloogia, loodusõpetus
Eve Laos
inglise keel 3.-6. klass, V ja VI klassijuhataja
Helge Maripuu eesti keel, kirjandus IX klassijuhataja
Ene Pärsim
inglise keel 7.-9. klass
Vallo Väljaots
kehaline kasvatus, majandus
Hillar Kuusik
tööõpetus
Helve Orusalu geograafia
Merike Antonov sotsiaalpedagoog
Ene Kõnnusaar käsitöö
Marge Tänava huvijuht ,klassiõpetaja I klass
Rain Sirel ringijuht, infojuht, informaatikaõpetaja
Sirje Õispuu
ringijuht
Vaino Mölder füüsika
Kristina Tupits väikeklassi õpetaja
Inge Pohlak algõpetus, klassiõpetaja II klass, inimeseõpetus