Siiri Rahn direktor VII klassijuhataja
Aivar Roosiõis õppealajuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus
Helve Saar algõpetus, II klassijuhataja
Eli Äkke algõpetus, III ja IV klassijuhataja
Ludmilla Lukas
vene keel
Anne Maarand kunstiõpetus
Irja Rebane matemaatika, V-VI klassijuhataja
Merike Kompus bioloogia, loodusõpetus
Eve Laos
inglise keel 3.-6. klass
Helge Maripuu eesti keel, kirjandus VIII klassijuhataja
Ene Pärsim
inglise keel 7.-9. klass
Vallo Väljaots
kehaline kasvatus, majandus
Kaia Kurg
arvutiõpetus
Hillar Kuusik
tööõpetus
Helve Orusalu geograafia
Merike Antonov sotsiaalpedagoog
Ene Kõnnusaar käsitöö (lapsehoolduspuhkusel)
Kertu Soonberg huvijuht IX klassijuhataja
Rain Sirel ringijuht, infojuht
Sirje Õispuu
ringijuht
Vaino Mölder füüsika
Kristina Tupits väikeklassi õpetaja
Inge Pohlak algõpetus, I klassijuhataja, käsitöö, inimeseõpetus