ELI  ÄKKE                                                eli@laiusepk.edu.ee

 • klassiõpetaja (1. ja 4. klass)
 • loodusõpetus (5.-6. klass)
 • informaatikaring

 

EMIILIE  KIVI                                          kiviemiilie@gmail.com

 • klassiõpetaja (2. klass)
 • pikapäevarühm

 

INGE  POHLAK                                        inge.pohlak@gmail.com

 • klassiõpetaja (3. klass)
 • inimeseõpetus
 • majandusring

 

HELGE  MARIPUU                                  helge.maripuu@gmail.com

 • eesti keel ja kirjandus
 • näitering

 

EVE  LAOS                                               evelaos@gmail.com

 • inglise keel (3.-6. klass)
 • pikapäevarühm

 

MAIU  KAARJÄRV                                  maiu.kaarjarv@gmail.com

 • inglise keel (7.-9. klass)

 

SIIRI  RAHN                                             siiri@laiusepk.edu.ee

 • vene keel

 

IRJA  REBANE                                         irjareb@hot.ee

 • matemaatika

 

AIVAR  ROOSIÕIS                                   aivar@laiusepk.edu.ee

 • ajalugu
 • ühiskonnaõpetus

 

MERIKE  KOMPUS                                  merike.kompus@jpk.edu.ee

 • loodusõpetus (7. klass)
 • keemia
 • bioloogia

 

VAINO  MÖLDER                                    vainom@hot.ee

 • füüsika

 

ANNE  MAARAND                                  annemaarand@hot.ee

 • kunstiõpetus

 

RAIN  SIREL                                            rain@laiusepk.edu.ee

 • informaatika
 • haridustehnoloog
 • infojuht
 • liiklusring

 

VALLO  VÄLJAOTS                                vallo@laiusepk.edu.ee

 • kehaline kasvatus
 • spordiringid

 

ENE  KÕNNUSSAAR                               enekonnussaar@gmail.com

 • käsitöö
 • käsitööring

 

HILLAR  KUUSIK                                    hillarkuusik486@gmail.com

 • töö- ja tehnoloogiaõpetus
 • puutööring

 

JANIKA  LAURIKAINEN                        laurikainen.janika@gmail.com

 • eripedagoog
 • väikeklass

 

MERIKE  ANTONOV                               merikean@hot.ee

 • sotsiaalpedagoog
 • väikeklass
 • pikapäevarühm

 

TRIIN  SAAR                                            triinu.sa@mail.ee

 • logopeed

 

EVELIN  AIA                                            aiaevelini@gmail.com

 • huvijuht

 

AULI  ISAKAR                                         

 • lasteaia õpetaja

 

RIINA  PÕLDKIVI                                    riipo@hot.ee

 • lasteaia õpetaja

 

 

KÄTLYN  LIBLIK                                    katlyn07@hot.ee

 • lasteaia õpetaja

 

ANU  PIISKOPPEL                                   anu.piiskoppel@mail.ee

 • lasteaia muusikaõpetus

 

ÜLLE  OZOL                                             ylle2k@hot.ee

 • lasteaia õpetaja abi

 

SIRJE  SAAR                                           

 • lasteaia õpetaja abi