Siiri Rahn direktor IX klassijuhataja, vene keel
Aivar Roosiõis õppealajuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus
Eli Äkke klassiõpetaja I ja IV klass
Emiilie Kivi klassiõpetaja II klass
Anne Maarand kunstiõpetus
Irja Rebane matemaatika,VIII klassijuhataja
Merike Kompus bioloogia, loodusõpetus
Eve Laos
inglise keel 3.-6. klass, VII klassijuhataja
Helge Maripuu eesti keel, kirjandus V-VI klassijuhataja
Maiu Kaarjärv inglise keel 7.-9. klass
Vallo Väljaots
kehaline kasvatus
Hillar Kuusik
tööõpetus
Virge Valdmaa geograafia
Merike Antonov sotsiaalpedagoog, väikeklassi õpetaja
Ene Kõnnusaar käsitöö
Kertu Soonberg huvijuht (haiguslehel)
Rain Sirel ringijuht, infojuht, informaatikaõpetaja, majandus
Sirje Õispuu
ringijuht
Vaino Mölder füüsika
Janika Laurikainen eripedagoog
Inge Pohlak algõpetus, klassiõpetaja III klass, inimeseõpetus
Triin Saar logopeed
Endla Tooming muusikaõpetaja